Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Προκήρυξη για την εκλογή ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία  και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2022 έως 31-11-2023.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, από ώρα 9.00 έως και 9.30 π.μ., στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, δίπλα από το γραφείο Γ322) και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια ημέρα, από ώρα 10.00  έως και 10.30 π.μ. και στον ίδιο χώρο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας  θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., αυτοπροσώπως, (ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, deansocsc@uoi.gr), από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.