Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Π.Ι.

Δείτε τον συνημμένο εκλογικό κατάλογο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.