Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Την Τετάρτη 5-6-2024 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού-αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία της […]

Read More

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 05 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. […]

Read More

Aνακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε συνέχεια της από 29.4.2024 ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (https://uoi.gr/genikes/41os-afthentikos-marathonios-tis-athinas/ ), ο οποίος θα διεξαχθεί 9-10 Νοεμβρίου 2024, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με ετήσια θητεία που άρχεται […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριάς του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με ετήσια θητεία που άρχεται την […]

Read More

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπων μέλων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

  Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Την Τετάρτη 28-6-2023 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού-αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία της […]

Read More

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. […]

Read More

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η […]

Read More