Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής […]

Read More

Επίτιμη Καθηγήτρια (Honorary Professor Contract), στο Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, UCL, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, η Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου

Μετά από πρόταση του  Prof. Peter Fonagy (OBE, FBA, FAcSS, FMedSci, Ψυχαναλυτή και Κλινικό Ψυχολόγο),  αποδόθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή και σχετικό συμβόλαιο Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor Contract), στην Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και […]

Read More

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023, […]

Read More

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023, […]

Read More

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 – 11.00 π.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. α) […]

Read More

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία  και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023 ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Read More

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στην Κοσμητεία  και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30-11-2023 ΠΡΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ […]

Read More

Ακύρωση εκλογικών διαδικασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού): α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από […]

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι μετά την υπ΄ αριθμ. 76/19-10-2021 προκήρυξη εκλογών της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού):  α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής […]

Read More