Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπων μέλων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

  Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Την Τετάρτη 28-6-2023 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού-αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία της […]

Read More

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. […]

Read More

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψηφίους για τη θέση εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, […]

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής […]

Read More

Επίτιμη Καθηγήτρια (Honorary Professor Contract), στο Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, UCL, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, η Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου

Μετά από πρόταση του  Prof. Peter Fonagy (OBE, FBA, FAcSS, FMedSci, Ψυχαναλυτή και Κλινικό Ψυχολόγο),  αποδόθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή και σχετικό συμβόλαιο Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor Contract), στην Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και […]

Read More

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023, […]

Read More

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023, […]

Read More