Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ανακοίνωση

Αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

1η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Ψυχολογίας

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στόχος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για  την  απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων καταλλήλων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως «παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας»

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη Σχολή λειτουργούν το Τμήμα της Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία  και το Τμήμα Ψυχολογίας. Οι βασικοί στόχοι των Τμημάτων περιλαμβάνουν την παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων καταλλήλων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας.

Σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής μας συμμορφώνονται με εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα αξιολόγησης και πιστοποίησης ποιότητας.

Στον δικτυακό μας τόπο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη θεσμική και διοικητική λειτουργία της Σχολής, τις υπηρεσίες που παρέχονται, τα Προγράμματα σπουδών, το ανθρώπινο δυναμικό  των Τμημάτων, το εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό έργο, τις συνεργασίες, δράσεις, νέα και εκδηλώσεις.

Καλή περιήγηση.

 

Σοφία Αναστασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΑΦΠΠΗ
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόεδροι Τμημάτων

Ελευθερία Δογορίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας

Ελένη Καινούργιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία