Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Διαδικτυακή διάλεξη με ομιλήτρια την κ. Λήδα Αναγνωστάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, με θέμα: “Πανδημία και επιθετικότητα μέσα στην οικογένεια: τι ανέσυρε ο COVID-19;”

περισσότερα

Διαπιστωτική Πράξη Κοσμήτορος

Για την εκλογή εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023

περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Ψυχολογίας

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στόχος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για  την  απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων καταλλήλων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως «παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας»

Με όραμα που αντλεί τόσο από τα προτάγματα της επιστημονικής πειθαρχίας, όσο και του διεπιστημονικού διαλόγου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας, “ethos”, με αναφορά στην ακαδημαϊκή ηθική, που διαπερνά τη διδασκαλία και την έρευνα. Ταυτόχρονα, η συνάντηση διαδρομών σκέψης στο διεθνή διάλογο, καταδεικνύεται ως ακαδημαϊκή προτεραιότητα, που αφορά τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και στον ερευνητικό προσανατολισμό των Τμημάτων…

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ευαγγελία Καραγιανοπούλου

Καθηγήτρια
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόεδροι Τμημάτων

Ελευθερία Δογορίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας

Ελένη Αρετούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία