Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Προκήρυξη

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

περισσότερα

Προκήρυξη

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του/της αναπληρωτή/τριας του/της στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, με ετήσια θητεία που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Ψυχολογίας

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους/στις φοιτη-τές/τριες στο αντικείμενο της Ψυχολογίας.

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στόχος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για  την  απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων καταλλήλων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως «παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας»

Με όραμα που αντλεί τόσο από τα προτάγματα της επιστημονικής πειθαρχίας, όσο και του διεπιστημονικού διαλόγου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας, “ethos”, με αναφορά στην ακαδημαϊκή ηθική, που διαπερνά τη διδασκαλία και την έρευνα. Ταυτόχρονα, η συνάντηση διαδρομών σκέψης στο διεθνή διάλογο, καταδεικνύεται ως ακαδημαϊκή προτεραιότητα, που αφορά τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και στον ερευνητικό προσανατολισμό των Τμημάτων…

Σας καλωσορίζουμε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Ευαγγελία Καραγιανοπούλου

Καθηγήτρια
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόεδροι Τμημάτων

Ελευθερία Δογορίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Ψυχολογίας

Ελένη Καινούργιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία