Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπου μέλους ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. – 12.00 μ.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, εκλέχθηκε η μοναδική υποψήφια κ. Βάια Τσιάλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας, για ετήσια θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2024.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ