Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Π.Ι.

Δείτε συνημμένα τον εκλογικό κατάλογο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.