Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410
eylc2_min

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Στόχος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες για  την  απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων καταλλήλων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως «παιδαγωγοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας»

Επιδίωξη του Τμήματος είναι η άριστη ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και η προσφορά του στο χώρο της αγωγής και φροντίδας και της ολόπλευρης ανάπτυξης βρεφών και νηπίων.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Χριστίνα Ζώη

Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
455 00, Ιωάννινα

Τηλ: 2651050721 – 50735

E-mail: ecec@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://eylc.uoi.gr/