Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση εκλογής εκπροσώπων μέλων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

 
Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του κλάδου Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους)
στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Την Τετάρτη 28-6-2023 διεξήχθη η εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού-αναπληρωματικού) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Τακτικό μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024 εκλέγεται ο κ. Κάμτσιος Σπυρίδων του Αναστασίου.

Αναπληρωματικό μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με ετήσια θητεία από 1-9-2023 έως 31-8-2024 εκλέγεται ο κ. Νάτσης Αντώνιος του Προκοπίου.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΝΑ ΚΑΛΤΣΟΥΔΑ, ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ