Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ:

την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. α) στην Κοσμητεία και β) τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με διετή θητεία έως 30-11-2023,  ως εξής:

α)  στην Κοσμητεία: Τακτικό Μέλος η κ. Βάια Τσιάλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Ψυχολογίας

β)  στη Γενική Συνέλευση της Σχολής: Τακτικό Μέλος η κ. Βάια Τσιάλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.