Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι μετά την υπ΄ αριθμ. 76/19-10-2021 προκήρυξη εκλογών της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (Τακτικού και Αναπληρωματικού):  α) στην Κοσμητεία και β) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2022 έως 31-11-2023, με διετή θητεία,  ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων την 12η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ., και διεξαγωγή εκλογών την 1η  Φεβρουαρίου 2022, δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.