Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
deansocsc@uoi.gr   +30 26510 07410

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 – 11.00 π.μ., μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ζευς, για την εκλογή εκπροσώπων των μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, εκλέχθηκε η μοναδική υποψήφια κ. Βάια Τσιάλιου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας, για θητεία δύο ετών έως 30-11-2023.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ